Piriguetes Cariocas Nuas

Piriguetes Cariocas Nuas. Steve Holmes, Samia Duarte, Thomas Stone. Indijinas Peladas.
Atores: Steve Holmes, Samia Duarte, Thomas Stone